Stresset.dk

Stress

Stress opstår når de krav og forventninger, som du oplever fra omverdenen og dig selv, overstiger dine evner og ressourcer til at håndtere dem.

Forbyggelse, kurser & behandling

Mange virksomheder begynder at arbejde med forebyggelse af stress

Forbyggelse af stress

Stress forebyggelse

Oplæg, kurser og workshops for medarbejdere til bedre håndtering af stress.

Kursus for ledere

Arbejdsstress hos ledere

Ledere der ønsker indsigt og viden i stress og forebyggelse af overbelastningen.

Stressbehandling

stressbehandling

Når dråben flyder over, skal der en helt anden tilgang til. Vi hjælper med den rigtige behandling.

Vi forstår stress

Vi samarbejder med andre seriøse aktører & websites – inden for mental sundhed.

Hvad er stress?

Stress er kroppens naturlige reaktion på krav og udfordringer i vores omgivelser.

Det er en overlevelsesmekanisme, der mobiliserer vores ressourcer og energi for at tackle potentielle trusler eller presserende opgaver.

Når vi oplever stress, aktiveres vores “kamp-eller-flugt” reaktion, hvor kroppen frigiver stresshormoner som adrenalin og kortisol.

Stress kan have både fysiske og mentale konsekvenser.

På kort sigt kan det øge vores fokus, præstation og reaktionsevne.

Det kan være nyttigt i visse situationer, som f.eks. når vi står over for en deadline eller skal præstere under pres.

Dog kan langvarig eller hyppig stress have negative virkninger på vores helbred og trivsel.

kvinde med stress
Mand med stress

Kronisk stress

Kronisk stress kan forårsage en række fysiske symptomer såsom hovedpine, muskelspændinger, søvnproblemer, fordøjelsesbesvær og nedsat immunforsvar.

Mentalt kan stress føre til koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, irritabilitet, angst og følelse af overvældelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på symptomerne på stress og reagere proaktivt for at forebygge og håndtere det.

Nogle mennesker kan være mere modtagelige for stress på grund af deres personlighed, livsstil eller tidligere erfaringer.

Det er vigtigt at erkende, at stress er en individuel oplevelse, og det, der stresser én person, behøver ikke nødvendigvis at have samme virkning på en anden.

Hvad er årsagerne til din stress?

For at kunne håndtere stress effektivt er det vigtigt at identificere de specifikke årsager til din stress.

Stress kan skyldes en række forskellige faktorer, og det er afgørende at forstå, hvad der udløser og vedligeholder din stressreaktion.

Når du er klar over årsagerne, kan du arbejde på at tackle dem og finde løsninger, der passer til din situation.

1. Arbejdsrelateret stress

Høje arbejdskrav, tidspres, urealistiske deadlines, konflikter på arbejdspladsen eller manglende kontrol over arbejdet kan være betydelige kilder til stress.

Identificer de specifikke faktorer, der bidrager til din arbejdsrelaterede stress, og søg efter måder at håndtere dem på, f.eks. ved at kommunikere tydeligt med dine kolleger eller forhandle om en mere realistisk arbejdsbyrde.

Hvordan lyder ovenstående, i forhold til dig?

2. Personlige forpligtelser

Personlige forpligtelser, såsom familieansvar, økonomiske forpligtelser eller problemer i relationer, kan også være årsager til stress.

Balancen mellem arbejde og privatliv kan være udfordrende, og det er vigtigt at finde måder at organisere og prioritere dine forpligtelser på en måde, der mindsker stressniveauet.

Dette kan involvere at uddelegere opgaver, sige nej til unødvendige forpligtelser eller opnå bedre kommunikation og samarbejde i dine relationer.

Hvordan lyder ovenstående, i forhold til dig?

3. Forventningspres

Samfundsmæssige forventninger og pres kan også bidrage til stress.

Det kan være præstationskrav, perfektionisme eller følelsen af at skulle leve op til bestemte standarder.

Identificer de forventninger, der påvirker dig mest, og søg efter måder at håndtere dem på en mere realistisk og sund måde.

Fokusér på dine egne værdier og mål i stedet for at blive fanget i andres forventninger.

Hvordan lyder ovenstående, i forhold til dig?

4. Sociale faktorer

Sociale faktorer som isolation, mangel på støtte eller konflikter i relationer kan også være stressende.

Vigtige relationer og et stærkt socialt netværk kan være afgørende for at hjælpe dig med at håndtere stress.

Søg støtte hos pålidelige venner, familie eller professionelle, og arbejd på at styrke dine sociale bånd og opbygge sunde relationer.

Hvordan lyder ovenstående, i forhold til dig?

Ved at identificere de specifikke årsager til din stress kan du begynde at tage konkrete skridt til at tackle dem.

Det kan være at søge ændringer på arbejdet, etablere bedre grænser, udvikle bedre kommunikationsfærdigheder.

Stress er ikke kun et personligt problem

Stress er både et problem for mennesket der er ramt af stress. Men familien, venner og arbejdspladsen rammes også.

Derfor arbejder stresset.dk hele vejen rundt, og laver på workshop og kurser, stressbehandling og hjælp til pårørende.

Ubehandlet stress fører ofte til angst og kan føre videre til depression.

Det kæmper vi imod.

Stresset.dk

silhuet af kvinde der sidder foroverbøjet med stress

Om denne side:

Anders Nielsen

Skrevet af:

Anders Nielsen

Opdateret:

Læsetid:

3 min.

Stress: Forbyggelse, Kurser & Behandling – Se Stresset.dk

Stress ⭐ | ✓ Få værktøjer til at takle stress og håndtere stressrelaterede problemer på både arbejde og i privatliv. → Se Stresset.dk

71 96 58 58 Kontakt os